פתח תקווה שיכון מפ"ם
י"ד הבנים 5
200
6
2,450,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 11
144
6
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
138
6
2,595,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
262
6
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 11 11
147
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
259
6