פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
125 מר
5
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
125 מר
5
3,050,000 ₪