פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 11
140 מר
5
2,640,000 ₪