פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120 מר
5
2,275,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
117 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 6
120 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22
120 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
115 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 37
120 מר
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
130 מר
5
2,450,000 ₪