פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 37
120 מר
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
115 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22
120 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
130 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
125 מר
5
1,840,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
125 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
128 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
100 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
100 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 11
140 מר
5
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
110 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 11
140 מר
5
2,640,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
125 מר
5
1,730,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
130 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין 13
100 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
115 מר
5
1,688,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 14
115 מר
5
1,990,000 ₪