פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
120 מר
5
2,500,000 ₪