פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120 מר
5
2,275,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
117 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
126 מר
5
2,295,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
120 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק יצחקי 5
131 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 6
120 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22 22
113 מר
5
2,000,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22
113 מר
5
2,000,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
125 מר
5
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22
120 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
18 מר
5
2,720,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
115 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
125 מר
5
3,050,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
130 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
126 מר
5
2,295,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
120 מר
5
2,500,000 ₪