פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
125 מר
5
1,840,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
126 מר
5
2,295,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
125 מר
5
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
125 מר
5
3,050,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
120 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
113 מר
5
1,940,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
125 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
126 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
128 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 12
110 מר
5
1,700,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
בנימין מינץ 22
110 מר
5
1,690,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
100 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
100 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 11
140 מר
5
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
110 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 11
140 מר
5
2,640,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
125 מר
5
1,730,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
130 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין 13
100 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
115 מר
5
1,688,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 76
98 מר
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22
113 מר
5
2,060,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 14
115 מר
5
1,990,000 ₪