פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 18
119
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
120
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 20
120
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 37
110
5
1,820,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120
5
2,275,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
117
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
126
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
115
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120
5
2,275,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 88
127
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
בנימין מינץ 22
103
5
1,730,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק יצחקי 5
131
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 6
120
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
אלחנן
210
5
1,420,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22 22
113
5
2,000,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
120
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 37
120
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
115
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
18
5
2,720,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22
120
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
125
5
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
125
5
3,050,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
130
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
126
5
2,295,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
120
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22
113
5
2,000,000 ₪