פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
103 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
115 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 94
115 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
115 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22
100 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
117 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הוברמן
105 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
105 מר
4
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 48
110 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יחיאל מיכל פינס 18
170 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 28
110 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 28
135 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
סטרכילביץ'
90 מר
4
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 28
115 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
117 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
90 מר
4
1,430,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יוספסברג 14
12 מר
4
1,999,990 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 28 28
103 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 4
90 מר
4
1,595,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 39
90 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
180 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יוספסברג 12
100 מר
4
1,735,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 82
95 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יוספסברג 14
100 מר
4
1,790,000 ₪