פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 65
83 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טוסקניני 9
80 מר
3
2,480,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
ד"ר אפשטיין
70 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין 10
67 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
ד"ר אפשטיין 23
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 65
70 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הוברמן
75 מר
3
1,395,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הוברמן 2
75 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
אלחנן 3
85 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק יצחקי 2
72 מר
3
1,415,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק יצחקי
74 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
ד"ר אפשטיין
70 מר
3
1,350,000 ₪