פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
120
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 24
142
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 9
100
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
90
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 22
90
4
1,875,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ
95
4.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 4
111
4.5
2,275,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 12
170
5
3,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
180
5
2,275,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 16
127
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 4
110
4.5
2,125,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 10
97
4.5
2,000,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
99
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 67
225
5
3,170,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
120
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 1
78
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 21
101
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 16
142
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
182
5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 25
240
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר
174
7
3,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 84
220
6
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 16
129
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 10
100
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר
125
5
2,365,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
120
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ווינברגר 3
87
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל
170
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
187
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין
90
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 2
87
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חסדי שמעון 5
320
8
4,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 10
97
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 9
50
7
2,595,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
80
3
1,770,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 8
115
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 6
100
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 24
200
6.5
4,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
163
3
1,770,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
87
4
1,685,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 16
157
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 16
142
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין
90
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 10
83
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 67
225
5
3,170,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90
4
1,740,000 ₪