פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 84
220
6
3,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
140
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 24
142
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 84
220
6
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
העוגב 53
160
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
140
6
2,680,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 3
145
6
2,860,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 18
250
6
3,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 24
142
6
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ישראל עידוד 8
148
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 12
140
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 3
145
6
2,920,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 9
170
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
145
6
2,715,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
העוגב
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 24
145
6
2,650,000 ₪