פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 8
115
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 25
126
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
180
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל
170
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
110
5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר
130
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 22
127
5
2,470,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי
120
5
2,125,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 3
124
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 5
126
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 16
157
5
2,530,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 67
225
5
3,290,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
125
5
2,310,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
125
5
2,429,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 6
110
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 18
126
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
100
5
1,970,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
125
5
2,345,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר
125
5
2,375,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 9
180
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 26
125
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 3
120
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 9
120
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 2
140
5
3,350,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
120
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 46
107
5
1,970,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 5
120
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
125
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הכינור 38
150
5
2,890,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פרופ' ישראל ייבין 6
125
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 46
105
5
1,920,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 9
170
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 69
175
5
5,090,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 26
123
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
108
5
1,870,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 67
170
5
3,460,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
125
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 26
123
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 3
124
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 3 3
123
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פרופ' ישראל ייבין 6
125
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
142
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
120
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 67
225
5
3,480,000 ₪