פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 4
90 מר
4.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 30
90 מר
4.5
1,770,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 8
93 מר
4.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 12
89 מר
4.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 73
93 מר
4.5
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 73 73
4.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
105 מר
4.5
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 2
97 מר
4.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 30
90 מר
4.5
1,870,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
108 מר
4.5
2,190,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 1
108 מר
4.5
2,190,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
110 מר
4.5
2,190,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ
90 מר
4.5
1,625,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
100 מר
4.5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 79
100 מר
4.5
1,785,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 75
100 מר
4.5
1,785,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 73
100 מר
4.5
1,870,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
104 מר
4.5
1,840,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 2
219 מר
4.5
2,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 10
94 מר
4.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
110 מר
4.5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 30
90 מר
4.5
1,910,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 9 9
220 מר
4.5
3,000,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 9
220 מר
4.5
3,000,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 12
90 מר
4.5
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 9
90 מר
4.5
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 4
86 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 10
97 מר
4.5
1,750,000 ₪