פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
104 מר
4.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
87 מר
4.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 4
90 מר
4.5
1,730,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
100 מר
4.5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
100 מר
4.5
1,900,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42 42
104 מר
4.5
1,900,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
100 מר
4.5
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
110 מר
4.5
2,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 13
102 מר
4.5
2,050,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 2
91 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 6
92 מר
4.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 2
95 מר
4.5
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ
94 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
215 מר
4.5
2,545,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 51
131 מר
4.5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 9
90 מר
4.5
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 37
150 מר
4.5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 9
100 מר
4.5
2,100,000 ₪