פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
90
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 6
100
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 22
90
4
1,825,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 9
100
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 18
84
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 7
85
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 1
78
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 2
87
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 16
78
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 72
98
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 10
97
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 20
115
4
2,215,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
83
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 39
89
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 29
98
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 39
90
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 32
89
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
90
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 58
100
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 5
93
4
1,795,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 25
98
4
1,800,000 ₪