פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 23
113
4
2,160,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ווינברגר 3
87
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 10
100
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
99
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין
90
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
87
4
1,685,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 16
75
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין
90
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 8
85
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 1
100
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 10
83
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 25
111
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 33
86
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 72
85
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
90
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 16
113
4
2,130,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
100
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 26
82
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין
140
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
92
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
92
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר
112
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 9
87
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
95
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 54
78
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
95
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 1
93
4
1,655,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
115
4
2,180,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר
112
4
2,160,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 24
90
4
1,510,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא
87
4
1,540,000 ₪