פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 11
80 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
95 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 20
90 מר
4
1,710,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
76 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17
95 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר
102 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
נאות מרגלית 22
102 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 11
100 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 4
87 מר
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
96 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
80 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
90 מר
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 53
90 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
100 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 35
95 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 35
110 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 26
80 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 20
95 מר
4
1,695,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 21
90 מר
4
1,597,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 18
90 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
100 מר
4
1,555,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
91 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
90 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הכינור
92 מר
4
1,500,000 ₪