פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 10
100
4
2,270,000 ₪