פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
104 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
93 מר
4
1,995,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 32
82 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
89 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
20 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
102 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 5
117 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 10
85 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
90 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 11
80 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
95 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 26
81 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17
95 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 20
90 מר
4
1,710,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
78 מר
4
1,460,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך בגין מנחם 42
89 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
76 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
80 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 5
117 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
95 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 10
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 9 9
75 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 33
86 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 18
80 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 30
83 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 26
88 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
90 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
82 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
110 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר
102 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 18
81 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 26
84 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
נאות מרגלית 22
102 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 11
100 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 4
87 מר
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 11
91 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
85 מר
4
1,495,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
96 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
80 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
83 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
86 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
90 מר
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
80 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
90 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
100 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 35
95 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 35
110 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 26
80 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 21
90 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
80 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 20
95 מר
4
1,695,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 21
90 מר
4
1,597,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 16
170 מר
4
1,930,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אורי קרני 1
110 מר
4
3,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 25
80 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 18
90 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
100 מר
4
1,555,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 1
30 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 1
99 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 33
78 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 53
99 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 20
87 מר
4
1,710,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 12
97 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 53
90 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
91 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
87 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 1
205 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
90 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17
92 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
90 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הכינור
92 מר
4
1,500,000 ₪