פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17
95 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 12
93 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 16
85 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
120 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 11
80 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
75 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
90 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה
200 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17
95 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
73 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 53
99 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 1
30 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 54
78 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
82 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 54
78 מר
4
1,495,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 12
95 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
110 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר
102 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
95 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פרופ' ישראל ייבין 6
109 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 5
117 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
נאות מרגלית 22
102 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
76 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
75 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 1
99 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 14
78 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל
85 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
93 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 55
100 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 11
100 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 16
90 מר
4
1,595,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 43
110 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 4
87 מר
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
90 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 53
90 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 11
91 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 12
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
96 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17
95 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
74 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 25
80 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
80 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
83 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
86 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
90 מר
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פרופ' ישראל ייבין 6
108 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
96 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
91 מר
4
1,555,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
87 מר
4
1,595,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
80 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 128
96 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
90 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 69
99 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17 17
97 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 15
89 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 54 54
92 מר
4
77,777,777 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
100 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
100 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 35
95 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 35
110 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 26
80 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 21
90 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
84 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
80 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 20
95 מר
4
1,695,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
80 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 21
90 מר
4
1,597,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 8
85 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 16
170 מר
4
1,930,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אורי קרני 1
110 מר
4
3,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 25
80 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 18
90 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל
90 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
100 מר
4
1,555,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי
92 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 13
116 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 2
90 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 54
100 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
90 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 1
110 מר
4
1,895,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
91 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
91 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 1
205 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
87 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 72
85 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
90 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90 מר
4
1,495,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 16
90 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17
92 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42 42
87 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 12
100 מר
4
1,750,000 ₪