פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
104 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 28
98 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 32
82 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 5
117 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
20 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
89 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
93 מר
4
1,995,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 71
86 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 1
110 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 10
85 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 8
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 6
78 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
90 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פרופ' ישראל ייבין 6
109 מר
4
2,316,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
104 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
102 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 43
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 18
86 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 26
81 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
95 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 11
80 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17
95 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
120 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 20
90 מר
4
1,710,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17
95 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 16
85 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 9
74 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל
85 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
90 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42 42
89 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך בגין מנחם 42
89 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
76 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
80 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 5
117 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
78 מר
4
1,460,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 12
95 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
75 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 9
79 מר
4
1,567,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 10
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
95 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 12
93 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 9 9
75 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 54
78 מר
4
1,495,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 33
86 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 18
80 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 30
83 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 26
88 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 9
96 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה
200 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 55
100 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
82 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
73 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
90 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
110 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר
102 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
75 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פרופ' ישראל ייבין 6
109 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
נאות מרגלית 22
102 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 14
78 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 11
100 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 18
81 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 16
90 מר
4
1,595,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 26
84 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 43
110 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 4
87 מר
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 11
91 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 12
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
96 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17
95 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
74 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 25
80 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
80 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
83 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
86 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
90 מר
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פרופ' ישראל ייבין 6
108 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
96 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
80 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
91 מר
4
1,555,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
87 מר
4
1,595,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
80 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 69
99 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
90 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17 17
97 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 54 54
92 מר
4
77,777,777 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
100 מר
4
2,400,000 ₪