פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 6
80
4
1,610,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
92
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
87
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין
140
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 72
85
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 5
93
4
1,795,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 26
82
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 58
100
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 9
92
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פרופ' ישראל ייבין 6
109
4
2,309,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
99
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 16
113
4
2,130,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
83
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 39
90
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
95
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין
92
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 33
86
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 14
80
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
95
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 20
90
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
95
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
92
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין
100
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר
112
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 10
100
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
90
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 9
87
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 29
98
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 25
111
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 4
78
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 54
78
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 20
87
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 22
85
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 6
110
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
95
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא
87
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
95
4
1,595,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 71
86
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה
100
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
100
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 43
100
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 17
90
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 1
197
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
90
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 32
89
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
90
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 10
83
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 6
95
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 25
98
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
75
4
1,420,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
100
4
2,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 16
148
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
92
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 43
95
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 12
105
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
95
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 24
87
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
104
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
95
4
2,175,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 13
96
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
88
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 6
100
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 10
97
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 14
89
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
89
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
82
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
102
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 23
78
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
76
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 18
86
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
80
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 1
84
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 43
100
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
93
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
90
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 10
103
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
150
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
90
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הכינור 16
80
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
93
4
1,995,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 20
90
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
90
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 11
80
4
1,440,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
120
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 26
81
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 32
82
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100
4
1,799,999 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 12
95
4
1,535,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
76
4
1,330,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 13
99
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 6
78
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 22
81
4
1,595,000 ₪