פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 10
91 מר
3.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 23
70 מר
3.5
1,460,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 26
70 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
80 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר
88 מר
3.5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר
80 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל
70 מר
3.5
1,480,000 ₪