פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 23
70 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 23
70 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 48
71 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 26
65 מר
3
1,365,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 6
85 מר
3
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
70 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
74 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 46
71 מר
3
1,570,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 26
65 מר
3
1,365,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 8
70 מר
3
1,349,999 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פינקל 12
140 מר
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 18
84 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 46
71 מר
3
1,540,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 6
87 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פינקל 12
71 מר
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 18
68 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי
87 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
72 מר
3
1,325,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 24
84 מר
3
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 18
84 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 8
72 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 18
67 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 24
84 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 24
84 מר
3
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פינקל 22
120 מר
3