פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
92 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 26
125 מר
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 54
78 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
85 מר
3.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
99 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 16
148 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 6
85 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
180 מר
5.5
2,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 20
87 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 4
110 מר
4.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 46
71 מר
3
1,495,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 8
115 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 84
220 מר
6
3,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פרופ' ישראל ייבין 6
109 מר
4
2,309,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
92 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 10
100 מר
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 11
85 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 5
120 מר
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 4
90 מר
4.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 5
126 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 22
85 מר
4
1,575,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
95 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 43
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 30
90 מר
4.5
1,770,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 71
86 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
120 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 2
219 מר
4.5
2,490,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 24
200 מר
6.5
4,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
104 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 26
70 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הכינור 38
150 מר
5
2,890,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 8
93 מר
4.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פרופ' ישראל ייבין 6
125 מר
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
95 מר
4
2,175,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 13
96 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
העוגב
250 מר
3,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 12
80 מר
3.5
1,460,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
125 מר
5
2,429,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 6
100 מר
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 3
110 מר
5.5
2,980,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
125 מר
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 32
89 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 12
76 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 10
97 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
90 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 9
120 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 20
69 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
העוגב
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
88 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 14
89 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 43
95 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 12
89 מר
4.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 26
123 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 28
70 מר
3.5
1,560,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
90 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
150 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
החליל 10
360 מר
12
6,000,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
89 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 5
135 מר
5.5
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
82 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 67
225 מר
5
3,390,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ישראל עידוד 8
148 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 11
350 מר
10
3,900,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
102 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 6
110 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
90 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 23
78 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 9
170 מר
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
100 מר
4
2,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
76 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 3 3
123 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 18
86 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 3
120 מר
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 20
90 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 22
81 מר
4
1,595,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 73
93 מר
4.5
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 29
80 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 73 73
4.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 46
107 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 46
105 מר
5
1,920,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 23
67 מר
3
1,385,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
105 מר
4.5
1,820,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 1
84 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חסדי שמעון 100
240 מר
7
3,900,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 43
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 2
97 מר
4.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
93 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 30
90 מר
4.5
1,870,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
90 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 10
103 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
108 מר
4.5
2,190,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 1
108 מר
4.5
2,190,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 9
170 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 69
175 מר
5
5,090,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
110 מר
4.5
2,190,000 ₪