פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 60
171 מר
6
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 15
185 מר
6
2,450,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 28
230 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף נקר 44
150 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף נקר 44 44
150 מר
6
285,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
178 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
146 מר
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שלונסקי
185 מר
6
1,830,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 15
140 מר
6
2,350,000 ₪