פתח תקווה שיפר
אליהו גולומב 24
180 מר
5
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
125 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 33
330 מר
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים
300 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 35
90 מר
5
1,680,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
150 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אליהו גולומב 24
180 מר
5
1,920,000 ₪