פתח תקווה שיפר
הירקונים 7
113 מר
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 64
112 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים
146 מר
5
1,999,999 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים
300 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף נקר 44
125 מר
5
2,470,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף נקר 37
20 מר
5
2,680,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
150 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אליהו גולומב 24
180 מר
5
1,920,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 64
112 מר
5
1,950,000 ₪