פתח תקווה שיפר
יוסף נקר 42
130
5
2,530,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אליהו גולומב 10
111
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי
120
5
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 31
110
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 5
110
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים
115
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 3
120
5
1,965,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אליהו גולומב 10
100
5