פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי
120
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 38
125
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
180
5
2,070,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים
120
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
126
5
2,610,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אליהו גולומב 10
111
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
192
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 31
110
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
126
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים
115
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אריה לוין 1
128
5
1,970,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אריה לוין 1
115
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי
120
5
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 5
110
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
125
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
130
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אריה לוין
117
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף נקר 42
130
5
2,530,000 ₪