פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 16
104 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 111
100 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 24
120 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 17
93 מר
4
פתח תקווה שיפר
שלזינגר 3
80 מר
4
1,549,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 24
100 מר
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
115 מר
4
1,340,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 3
160 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
145 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
145 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
130 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 20
148 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 9
95 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 97
91 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 32
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 6
90 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים
100 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
96 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיפר
בלוי
95 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 00
85 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
95 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
90 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 113
115 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה שיפר
המכבים
90 מר
4
1,440,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
96 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 36
120 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 101
85 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים
95 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע חנקין 4
72 מר
4
1,370,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 97
91 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 24
110 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 1
90 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 25
93 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 147
85 מר
4
1,300,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
84 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
87 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 15
107 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 6
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיפר
המכבים
100 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 33
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 6
84 מר
4
1,635,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 147
112 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
100 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 17
80 מר
4
1,340,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 27
100 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
100 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
90 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
90 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף נקר 44
115 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 35
105 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 111
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 16
96 מר
4
1,840,000 ₪