פתח תקווה שיפר
הירקונים 17
100 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שלזינגר 3
80 מר
4
1,549,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 15
185 מר
6
2,450,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 111
100 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 16
300 מר
3.5
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 24
120 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 97
84 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 32
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 9
70 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה שיפר
המכבים 18
380 מר
2
2,250,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
115 מר
4.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
76 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
125 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 64
112 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
100 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 9
95 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיפר
המכבים
60 מר
3
1,240,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 4
56 מר
2
1,200,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שלזינגר 2
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 2
90 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אליהו גולומב 10
103 מר
5
פתח תקווה שיפר
הירקונים
100 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 7
113 מר
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 3
71 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
80 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
96 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
115 מר
4
1,340,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
96 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיפר
המכבים 18
380 מר
3
2,290,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
90 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 13
83 מר
3
1,475,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
66 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף נקר 44
150 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 24
100 מר
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 17
93 מר
4
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 77
90 מר
4
1,810,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אליהו גולומב
80 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
145 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
145 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
90 מר
4
1,180,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
85 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 55
95 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
150 מר
5.5
2,100,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
120 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים
146 מר
5
1,999,999 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 16
104 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
76 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 44
75 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
82 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה שיפר
המכבים
75 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
120 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
76 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 3
160 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 51
90 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 33
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 55
95 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
87 מר
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
82 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
100 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 32
78 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 15
125 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 31
83 מר
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 34
115 מר
4.5
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 97
90 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 20
148 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף נקר 44 44
150 מר
6
285,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 97
91 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 32
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 6
90 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
40 מר
2
1,140,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 16
300 מר
3.5
2,690,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
90 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
178 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
146 מר
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
96 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 60
85 מר
3
1,495,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים
300 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה שיפר
בלוי
95 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
80 מר
3
1,515,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 00
85 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 35
90 מר
5
1,680,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 15
140 מר
6
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
130 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 3 3
71 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע חנקין 4
72 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
95 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 32
80 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 22
108 מר
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 40
120 מר
5
1,450,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 6
125 מר
5.5
פתח תקווה שיפר
שיפר
90 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 113
115 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
85 מר
3
1,320,000 ₪