פתח תקווה קרית אליעזר פרי
עין גנים 77
90
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
עין גנים 83
75
3
1,465,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
ויסוקר 6
183
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
עין גנים 83
75
3
1,465,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
קיבוץ גלויות 21
200
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
המעפילים
80
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
נצח ישראל 2
280
5
4,050,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
לייוויק 5
65
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
המגינים
90
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אבשלום דינוביץ 14
500
7
4,200,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
המגינים
84
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
לאה גולדברג 3
70
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון
500
2,980,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן
78
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
240
11
4,600,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
כ"ז בניסן
300
7
3,489,997 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
לאה גולדברג 9
70
2.5
1,090,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אבשלום דינוביץ
500
3,400,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
עין גנים 81
92
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אבשלום דינוביץ
250
1,890,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
לייוויק 5
70
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן 2
70
3
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
ויסוקר 6
105
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן 10
80
4
1,270,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
פוחס
115
1,700,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
ה באייר
330
3,600,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
פוחס
115
1,630,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
פוחס
115
1,590,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן
73
1,350,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן
73
1,280,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
ה באייר
330
3,800,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
קיבוץ גלויות
140
2,820,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
ה' באייר 7
500
7
3,600,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
חזון איש
105
1,540,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
ה באייר
110
3,500,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אבשלום דינוביץ 14
500
7
4,200,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
קיבוץ גלויות
120
2,500,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון
105
4
1,565,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
ה' באייר
300
7
3,600,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
נצח ישראל 8
580
3
3,000,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
לאה גולדברג
61
1,150,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
שלמה מילר 12
130
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
נצח ישראל
185
3,500,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
קיבוץ גלויות
164
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
לוחמי השיחרור 2
250
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
עין גנים 83
100
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
ויסוקר 10
90
4
1,440,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
נצח ישראל
300
5
4,050,000 ₪