פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
90 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
לייוויק
80 מר
3
1,330,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
חזון אי"ש
85 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
99 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
עין גנים 77
270 מר
5.5
2,900,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
עין גנים 83
80 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
לייוויק 3
63 מר
3
1,345,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
240 מר
11
4,750,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון
95 מר
3.5
1,575,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
המגינים
84 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן 7
90 מר
4
1,510,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון
110 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
קיבוץ גלויות 21
190 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן 7
100 מר
4
1,415,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן
80 מר
3
1,330,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן
90 מר
4
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
חזון אי"ש
115 מר
4.5
1,580,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
ה' באייר
526 מר
4
3,500,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
נצח ישראל
255 מר
5.5
3,350,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן
100 מר
4
1,425,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
115 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון
85 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
110 מר
4.5
1,460,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
קיבוץ גלויות 21
108 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן 7
100 מר
4
1,435,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
110 מר
4.5
1,460,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
110 מר
4.5
1,460,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
110 מר
4.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
102 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
ויסוקר 10
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
110 מר
4.5
1,460,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
110 מר
4.5
1,460,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
חזון איש
100 מר
4
1,735,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
המגינים 21
500 מר
9
3,890,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אבשלום דינוביץ 10
251 מר
6
3,800,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
94 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
110 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
כ"ז בניסן 17
522 מר
3
3,300,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
המגינים 112
98 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
105 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
לייוויק 4
65 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן
98 מר
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
110 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן 7
80 מר
3.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
עין גנים 77
82 מר
3.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן 7
90 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן 7
90 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
110 מר
4.5
1,460,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
95 מר
4.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
עין גנים 75
87 מר
3
1,680,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
קיבוץ גלויות
200 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
כ"ז בניסן
275 מר
7
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון
70 מר
3.5
1,390,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
110 מר
4.5
1,480,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
קיבוץ גלויות 21
107 מר
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אבשלום דינוביץ
250 מר
6
3,880,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון
502 מר
4
3,100,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון 19
500 מר
5
3,380,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
המגינים
100 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אבשלום דינוביץ 10
250 מר
7
3,900,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
110 מר
4.5
1,460,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון
540 מר
3
2,800,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
המגינים
95 מר
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אלתרמן
70 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
דוד פוחס
110 מר
4.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון
70 מר
3.5
1,365,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
עין גנים 75
94 מר
3
1,670,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון
80 מר
3.5
1,390,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון
66 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
המעפילים 4
76 מר
3
1,350,000 ₪