פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן 21
180 מר
6
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר
159 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בן גוריון 25
180 מר
6
3,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר 17
160 מר
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר 17
170 מר
6
3,190,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
ברטונוב 5
150 מר
6
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
150 מר
6
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
150 מר
6
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בן גוריון 23
170 מר
6
3,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
170 מר
6
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
145 מר
6
3,500,000 ₪