פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 3
125 מר
5
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 3
125 מר
5
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
128 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי
122 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
217 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
180 מר
5
20,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 11
200 מר
5
3,240,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 6
122 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 3
125 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר
120 מר
5
2,570,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
105 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
105 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 2
108 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
130 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
105 מר
5
2,150,000 ₪