פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
135 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית 1
141 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 3
125 מר
5
1,970,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
סנדרוב
120 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
138 מר
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 24
170 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 13
115 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
130 מר
5
2,725,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי
110 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
180 מר
5
20,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 21
135 מר
5
3,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
יהלום בנימין
125 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
130 מר
5
2,725,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
135 מר
5
3,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
115 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
118 מר
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
128 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
180 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
120 מר
5
2,020,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 3
125 מר
5
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 3
125 מר
5
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
130 מר
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 28
118 מר
5
2,020,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
118 מר
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
217 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
118 מר
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי
122 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 8
130 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
125 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
115 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
107 מר
5
1,570,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 7
120 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 6
122 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 20
150 מר
5
3,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 11
200 מר
5
3,240,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 3
125 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
130 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
118 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 38
107 מר
5
1,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
120 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 16
107 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר
120 מר
5
2,570,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
105 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
105 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר 14
120 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 36
125 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 2
108 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
130 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית
1 מר
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית
1 מר
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית
1 מר
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
120 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית
1 מר
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית
1 מר
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית
1 מר
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 28
111 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
200 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
130 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
105 מר
5
2,150,000 ₪