פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
125
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן 21
123
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 1
111
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 1
125
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 16
115
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים
120
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 36
130
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
 
120
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 23
125
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 37
107
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 32
140
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 42
100
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
150
5
1,988,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
 
115
5
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן
135
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
125
5
2,140,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
 
170
5
2,795,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן 1
123
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן
136
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
138
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן 21
120
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
120
5
1,930,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן
165
5
פתח תקווה כפר גנים א
בן גוריון
126
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 17
180
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
יטקובסקי אחים
154
5
4,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 3
125
5
1,985,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר
140
5
פתח תקווה כפר גנים א
ברטונוב 14
21
5
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
130
5
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 28
115
5
1,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בן גוריון
126
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 34
125
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 15
1
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
144
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית 3
125
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי
113
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
טרומפלדור 63
110
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
סנדרוב 11
120
5
1,930,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן
165
5
4,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 25
115
5
1,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 38
105
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
125
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 34
125
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן
135
5
פתח תקווה כפר גנים א
בן גוריון
125
5
2,550,000 ₪