פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 10
90 מר
3.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 29
102 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
3.5
1,795,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 12
93 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
85 מר
3.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 29 29
100 מר
3.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
האורים
90 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
טרומפלדור 36
82 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
90 מר
3.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 22
80 מר
3.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
80 מר
3.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 29 29
102 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
115 מר
3.5
1,695,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
יטקובסקי אחים 8
90 מר
3.5
1,850,000 ₪