פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 22
100 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 9
120 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 29
102 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 17
80 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 10
90 מר
3.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן 21
180 מר
6
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית 2
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 24
110 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 13
112 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 3
125 מר
5
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 10
108 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
האורים
90 מר
3.5
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 13
158 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
93 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
135 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
120 מר
5
2,020,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
שז"ר
100 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
94 מר
4
1,995,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בן גוריון 35
145 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
110 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 32
200 מר
5.5
3,480,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 31
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
118 מר
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,825,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הפרטיזנים 8
600 מר
8
פתח תקווה כפר גנים א
יטקובסקי אחים 8
81 מר
3.5
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הפרטיזנים
580 מר
10
פתח תקווה כפר גנים א
דב הוז
160 מר
4.5
2,380,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
116 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
116 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 13
115 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
180 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
128 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בובר 3
550 מר
6
5,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
שז"ר
107 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
3.5
1,795,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי
122 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
הפרטיזנים 21
324 מר
9
5,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 35
140 מר
6.5
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 48
100 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 19
105 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
130 מר
5
2,725,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 28
118 מר
5
2,020,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית 9
100 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
117 מר
4
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
122 מר
4.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 29
105 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 40
94 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
130 מר
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
130 מר
5
2,725,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר
159 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
217 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
יטקובסקי אחים 2
176 מר
6.5
2,940,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
טרומפלדור 63
125 מר
4.5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 3
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 28
110 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
97 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
האורים
90 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 2
93 מר
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בן גוריון 25
180 מר
6
3,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 9
105 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
180 מר
5
20,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
118 מר
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 38
105 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 12
93 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית
90 מר
3
1,495,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 3
170 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 9
117 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 29 29
100 מר
3.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
85 מר
3.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 11
120 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 10
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 11
200 מר
5
3,240,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
118 מר
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
טרומפלדור 36
82 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 27
125 מר
4.5
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 8
130 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
130 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 28
110 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר 17
160 מר
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דב הוז 6
82 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
מוסטובוי
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 2
98 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 5
170 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 28
115 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 40
110 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
האורים
100 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 32
85 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר 17
170 מר
6
3,190,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית 2
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 19
110 מר
4
1,850,000 ₪