פתח תקווה רמות ורבר
מ"ג 6
247
6
3,000,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 18
125
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן 9
210
5.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פיכמן
290
7
6,150,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דקר 8
170
5
2,795,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 25
112
4
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 25
10
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן 9
210
5.5
2,250,000 ₪