פתח תקווה רמות ורבר
מ"ג
170 מר
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 1
125 מר
3.5
1,810,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
200 מר
5.5
2,480,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 25
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יל"ג 1
600 מר
10
5,600,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 18
180 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
220 מר
7
3,090,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דקר 6
150 מר
5.5
2,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
200 מר
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
140 מר
5
3,750,000 ₪