פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 34
170
6
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 37
270
6
3,940,000 ₪