פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן
100
4
1,795,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 7
80
3.5
1,595,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 13
100
4
2,140,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
80
3.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
110
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 27
70
3
1,465,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
50
2.5
1,315,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 12
105
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
85
3.5
1,410,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 14
112
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
60
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 10
70
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
95
4
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן
80
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 35
90
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 9
55
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 44
60
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
85
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים
80
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
50
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
100
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 3
55
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר 4
50
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 12
92
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד
63
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 14
95
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
 
100
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן
85
3.5
1,478,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
90
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
81
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 20
83
3.5
1,540,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 14
80
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
104
5
1,820,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
80
3.5
1,580,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
 
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 4
60
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
80
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן
100
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 13
93
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
80
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 8
80
3
1,540,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
 
78
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
75
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 10
80
3.5
1,595,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 2
50
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 2
70
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
109
5
1,840,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
105
5
1,490,000 ₪