פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 18
180 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
200 מר
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 18
250 מר
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
280 מר
6
2,480,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
250 מר
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
280 מר
6
2,480,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 18
200 מר
6
2,610,000 ₪