פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 37
270
6
3,940,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 37
270
6
3,500,000 ₪