פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 4
113 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 5
100 מר
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
103 מר
5
1,995,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת
120 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
130 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 11
93 מר
5
1,625,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 1
60 מר
5
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
112 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 12
200 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 3
125 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 17
125 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 3
130 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
129 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
130 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
130 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
220 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
220 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
120 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
125 מר
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
129 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
200 מר
5
2,320,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
220 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
110 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
120 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
130 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 3
125 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
120 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 1
127 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
140 מר
5
3,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 16
110 מר
5
1,645,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 13
137 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
95 מר
5
1,600,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
120 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 13
137 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דקר
170 מר
5
2,670,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
300 מר
5
3,200,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
110 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
220 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
130 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
120 מר
5
2,150,000 ₪