פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 3
102 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 4
103 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 16
93 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 00
93 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 00
93 מר
4
162,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 00
93 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
100 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
102 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 00
93 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 9
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 6
106 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון 3
120 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון
110 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
104 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 16
92 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
104 מר
4
1,750,000 ₪