פתח תקווה רמות ורבר
מ"ג
170 מר
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 25
100 מר
4
1,790,000 ₪