פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 16
93 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 16
96 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 3
102 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 16
93 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
120 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
80 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
100 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יוסף בצרי
115 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 8
80 מר
4
1,380,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 4
103 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
100 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
104 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
104 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
מ"ג
170 מר
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 00
93 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 00
93 מר
4
162,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 00
93 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 00
93 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 00
93 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
100 מר
4
1,710,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 00
93 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 10
146 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
90 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
102 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 12
100 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
80 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 9
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 3
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
96 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
110 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 14
100 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
98 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 6
106 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון 3
120 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון
110 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
104 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 16
92 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
95 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
104 מר
4
1,750,000 ₪