פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן
80
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
85
3.5
1,410,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 35
90
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
80
3.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 10
78
3.5
1,595,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן
85
3.5
1,478,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 27
85
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
81
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
80
3.5
1,580,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 20
83
3.5
1,540,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 10
80
3.5
1,595,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 26
75
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 8
78
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 5
82
3.5
1,440,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 35
6
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 14
90
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 27
84
3.5
1,460,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
85
3.5
1,660,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 27
85
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
95
3.5
1,580,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
 
80
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
75
3.5
1,420,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 10
98
3.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
80
3.5
1,730,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 35
90
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 5
50
3.5
1,360,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 20
84
3.5
1,480,000 ₪