פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 4
80 מר
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
80 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 19
38 מר
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
90 מר
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
100 מר
4
1,710,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 00
93 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 10
80 מר
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 18
180 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
75 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 10
146 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון 5
45 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 11
93 מר
5
1,625,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יפרח 4
105 מר
4.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 11
79 מר
3
1,495,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
90 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
75 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
300 מר
7
3,050,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
75 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת
85 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 1
60 מר
5
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 33
90 מר
3.5
1,440,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 12
100 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 12
120 מר
4.5
1,930,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
80 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן 17
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 24
77 מר
3.5
16,200,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
220 מר
7
3,090,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 9
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 3
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
80 מר
3
1,510,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
110 מר
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
102 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
96 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
70 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
86 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 5
60 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דקר 6
150 מר
5.5
2,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד 5
100 מר
4.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
5 מר
3
1,660,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 16
91 מר
3.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר
80 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 3
125 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 17
125 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
200 מר
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 2
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן 17
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
110 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון 5
45 מר
2
1,100,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 16
91 מר
3.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 14
100 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
98 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קדיש לוז 6
55 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
90 מר
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 11
60 מר
2.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
85 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 10
79 מר
4.5
1,720,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן 3
46 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר
72 מר
3
1,325,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 24
81 מר
3.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 9
80 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 3
130 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
90 מר
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
129 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
105 מר
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
50 מר
2
1,160,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
90 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 6
106 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר
78 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
75 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 9
74 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון
110 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון 3
120 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
104 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
90 מר
3.5
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 16
92 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
140 מר
5
3,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 16
110 מר
5
1,645,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 3
116 מר
4.5
2,100,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר 7
75 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
95 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
61 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד 5
100 מר
4.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
300 מר
5
3,200,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 15
95 מר
4.5
2,800,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
105 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
70 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
70 מר
3
1,220,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
90 מר
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 11
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
50 מר
2.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 2
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר 7
82 מר
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 8
97 מר
3.5
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
104 מר
4
1,750,000 ₪