פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 26
64 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
103 מר
4.5
1,950,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
80 מר
3.5
1,470,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 10
71 מר
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 8
69 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת
200 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
103 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
120 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
95 מר
3.5
1,580,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 8
85 מר
3.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
98 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 3
44 מר
3
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
95 מר
3
1,999,999 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 5
110 מר
4.5
1,780,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
100 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר 7
70 מר
3
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
85 מר
3.5
1,430,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 10
75 מר
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
120 מר
5
1,770,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 11
90 מר
4.5
1,670,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
85 מר
3.5
1,560,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 37
270 מר
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
120 מר
5
1,770,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
50 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
120 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יוסף בצרי 8
84 מר
3.5
1,470,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 12
200 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
75 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 20
200 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר 3
112 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 4
50 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 44
60 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
75 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 27
97 מר
4
1,662,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
80 מר
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
110 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
103 מר
4.5
2,035,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 22
100 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
85 מר
3.5
1,660,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
90 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 11
92 מר
4
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 25
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 9
55 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן 9
210 מר
5.5
2,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
115 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 1
70 מר
3
1,325,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 22
120 מר
5
1,820,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 8
80 מר
3
1,540,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 1
116 מר
4.5
1,965,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
90 מר
3.5
1,630,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
גייסות השריון
75 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר 5
78 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
120 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 3
139 מר
5
2,030,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 3
125 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח
100 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
55 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
125 מר
4.5
1,950,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יוסף בצרי
115 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 11
135 מר
5.5
3,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת
80 מר
3.5
1,360,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
200 מר
5.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
130 מר
4.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
90 מר
3.5
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 23
30 מר
2
1,250,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 4
113 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
מ"ג
170 מר
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
82 מר
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
90 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 4
75 מר
3
1,445,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד 5
100 מר
4.5
1,470,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 10
80 מר
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 24
85 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
112 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
134 מר
3
1,970,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר 3
107 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
80 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן 15
77 מר
3.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
70 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
103 מר
4.5
1,950,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
90 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יפרח 4
100 מר
4.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת
200 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
גייסות השריון 4
75 מר
3
1,330,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
200 מר
5.5
2,480,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
120 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 3
55 מר
3.5
1,352,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 28
54 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 26
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
98 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 16
96 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 22
85 מר
3.5
1,565,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 1
126 מר
4.5
2,100,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד
72 מר
3
1,300,000 ₪