פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 5 5
180 מר
7
3,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 30
200 מר
7
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
175 מר
7
3,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
167 מר
7
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 5
180 מר
7
3,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
250 מר
7
3,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
190 מר
7
3,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ניגונים 30
250 מר
7
4,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ניגונים 3
250 מר
7
4,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
250 מר
7
3,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 45
160 מר
7
3,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 43
160 מר
7
3,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
נקר
7
3,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
250 מר
7
3,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
185 מר
7
4,290,000 ₪