פתח תקווה כפר גנים ג
דוד אבידן
125 מר
5
3,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 26
235 מר
5
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
145 מר
5
4,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 89
200 מר
5
3,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
138 מר
5
4,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
135 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
159 מר
5
4,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
148 מר
5