פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
105
5
3,230,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
151
5
3,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
150
5
4,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
160
5
3,890,000 ₪