פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
125 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
154 מר
5
3,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 40
120 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
125 מר
5
2,610,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך
128 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 19
120 מר
5
2,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
120 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 33
144 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 8
150 מר
5
2,530,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
170 מר
5
3,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
118 מר
5
2,695,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
200 מר
5
5,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 8
120 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 19
120 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 10
121 מר
5
2,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
128 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
121 מר
5
2,495,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
151 מר
5
3,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
120 מר
5
2,525,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 33
202 מר
5
6,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
145 מר
5
3,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
146 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך
130 מר
5
2,670,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
145 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
138 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
123 מר
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
125 מר
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
132 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 32
127 מר
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
2000 מר
5
6,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
132 מר
5
2,595,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
132 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 43
128 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 31
135 מר
5
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
130 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 12
15 מר
5
2,395,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
133 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
130 מר
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
133 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 49
120 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
130 מר
5
2,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 3
127 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 40
130 מר
5
2,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 36
202 מר
5
6,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
159 מר
5
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
130 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
125 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
160 מר
5
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 10
125 מר
5
2,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
120 מר
5
2,399,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 12
120 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
118 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
122 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 10
120 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
120 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
190 מר
5
3,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
120 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 33
126 מר
5
2,670,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 26
240 מר
5
3,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
110 מר
5
2,170,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
125 מר
5
2,030,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
122 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
160 מר
5
4,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
204 מר
5
6,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 33
122 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 1
125 מר
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
136 מר
5
2,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
205 מר
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ליאון בלום
126 מר
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
145 מר
5
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
115 מר
5
2,210,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
מרק לברי
340 מר
5
3,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
159 מר
5
4,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
120 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 90
130 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
125 מר
5
2,600,000 ₪