פתח תקווה כפר גנים ג
שלמה קפלנסקי 68
106 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 31
110 מר
4
2,375,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 2
113 מר
4
2,430,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 106
107 מר
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
102 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 3
110 מר
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 108
205 מר
4
3,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון 1
111 מר
4
2,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 9
160 מר
4
999,999 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 75
128 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 3
110 מר
4
2,420,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 33
166 מר
4
5,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הפרדס 3
100 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הפרדס
102 מר
4
2,320,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
110 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
100 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
110 מר
4
2,330,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
106 מר
4
2,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
95 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
100 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
183 מר
4
3,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
10 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 3
104 מר
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
110 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
90 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 44
120 מר
4
2,825,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 34
100 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
100 מר
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
115 מר
4
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
204 מר
4
6,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
100 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
110 מר
4
2,380,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
123 מר
4
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
283 מר
4
3,220,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון
105 מר
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
107 מר
4
2,295,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 36
116 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 1
9 מר
4
2,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
120 מר
4
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
138 מר
4
3,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
104 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
103 מר
4
2,450,000 ₪